Regulamin

Regulamin Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej
Łask 2021

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia przy współudziale Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 2. Miejscem rozgrywek są boiska do siatkówki plażowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, przy ul. Armii Krajowej 75.
 3. Rozgrywki toczone są w kategoriach: dziewcząt, kobiet, mężczyzn i par mieszanych.
 4. Rozgrywki składają się z turniejów: młodzieżowego dziewcząt, otwartego damskiego, otwartego mikstów i otwartego męskiego.
 5. Terminarz rozgrywek:

10.07.2021, sobota – turniej młodzieżowy dziewcząt (rocznik 2004 i młodsze)
17.07.2021, sobota – otwarty turniej kobiet
24.07.2021, sobota – otwarty turniej mikstów – TURNIEJ NOCNY!
31.07.2021, sobota – otwarty turniej męski

 1. Turnieje damski i młodzieżowy rozpoczynają się o godzinie 10:00, nocny turniej mikstów, rozpoczyna się o 18:00, turniej męski rozpoczyna się o 14:00.

II UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy bez względu na wiek, wyjątkiem jest turniej młodzieżowy dziewcząt, w którym mogą brać udział jedynie dziewczęta urodzone w roku 2004 i młodsze.
 2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub pełnoletniego opiekuna na udział w rozgrywkach.

III ZAPISY

 1. Do turnieju można zapisać się do piątku poprzedzającego dany turniej do godz. 18:00.
 2. Zapisów można dokonać drogą mailową pod adresem plazowka@laskovia.pl lub sms-ową pod numerem telefonu 691 056 124.
 3. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodniczek lub zawodników oraz miasta, które reprezentują.
 4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia organizator potwierdzi udział zespołu w turnieju.
 5. Ze względu na limit zespołów (32) o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Zespoły, które nie zmieszczą się w limicie uczestników będą dodawane do listy rezerwowej.
 7. Zespół z listy rezerwowej zostanie dołączony do listy startowej turnieju w sytuacji, gdy z turnieju wycofa się inny zespół znajdujący się na liście startowej.
 8. W przypadku wolnych miejsc, do turnieju będzie można zapisać się w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem, w biurze zawodów.
 9. W przypadku gdy liczba wolnych miejsc w turnieju przekroczy liczbę drużyn chętnych do zapisów przed rozpoczęciem turnieju, zostaną przeprowadzone eliminacje systemem pucharowym, w formie jednego wygranego seta do 15 punktów. Zespół, który odpadnie w eliminacjach jest zwolniony z opłaty wpisowego.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju, przedstawiciel zespołu ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju.
 11. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju uczestnicy mają obowiązek osobistego stawienia się w biurze zawodów, w celu potwierdzenia udziału w turnieju.
 12. W szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość osobistego potwierdzenia udziału w turnieju po czasie wymienionym w punkcie 11, jednak w takim wypadku uczestnicy mają obowiązek telefonicznego poinformowania organizatora o zaistniałym fakcie.

IV SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Turnieje rozgrywane będą systemem podwójnej eliminacji (brazylijskim).
 2. Przed rozpoczęciem każdego turnieju zespoły zostaną rozlosowane do turniejowej drabinki. Nie obowiązuje rozstawienie.
 3. W rozgrywkach obowiązują OFICJALNE PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej, za wyjątkiem systemu rozgrywania poszczególnych spotkań.
 4. System rozgrywania poszczególnych spotkań będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.
 5. Przy liczbie zespołów przekraczającej 24, spotkania będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 punktów.
 6. Przy liczbie zespołów mniejszej lub równej 24, spotkania będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 punktów, od fazy półfinałowej spotkania będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów, w zależności od dostępnego czasu organizator może zadecydować by spotkania do dwóch wygranych setów rozgrywane były we wcześniejszych fazach.
 7. W przypadku gdy zespół nie stawi się na boisku w wyznaczonym przez organizatora terminie, po 10 minutach oczekiwania spotkanie kończy się walkowerem dla zespołu przeciwnego.
 8. Spotkania sędziują osoby wyznaczone przez organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora (np. zła pogoda).

V NAGRODY

 1. Trzy pierwsze zespoły każdego turnieju otrzymają medale, puchary oraz upominki ufundowane przez sponsorów.

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia sanitarne rozgrywki prowadzone będą zgodnie z aktualnymi wytycznymi z rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Z uwagi na ograniczenia sanitarne organizator podczas tegorocznej edycji nie zapewnia zawodnikom wody i poczęstunku.
 3. Wyniki turniejów i niezbędne informacje będą publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu na portalu Facebook.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2020.