Regulamin

Regulamin Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej
Łask 2019

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia przy współudziale Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku.
 2. Miejscem rozgrywek są boiska do siatkówki plażowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, przy ul. Armii Krajowej.
 3. Rozgrywki toczone są w kategoriach kobiet, mężczyzn i par mieszanych.
 4. Rozgrywki składają się z dwóch turniejów eliminacyjnych w kategorii kobiet, turnieju eliminacyjnego w kategorii mężczyzn, turnieju mikstów i turniejów finałowych w kategoriach kobiet i mężczyzn.
 5. Terminarz rozgrywek:

30.06.2018, niedziela – I turniej eliminacyjny mężczyzn
07.07.2018, niedziela – I turniej eliminacyjny kobiet
13.07.2018, sobota – nocny turniej mikstów
21.07.2018, niedziela – II turniej eliminacyjny kobiet
27.07.2018, sobota – turniej finałowy mężczyzn
28.07.2018, niedziela – turniej finałowy kobiet

 1. Wszystkie turnieje (poza turniejem nocnym) rozpoczynają się o godzinie 10:00.
 2. Godzina rozpoczęcia turnieju nocnego zostanie ustalona przed turniejem na podstawie ilości zgłoszonych zespołów.

II UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy bez względu na wiek.
 2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub pełnoletniego opiekuna na udział w rozgrywkach.

III ZAPISY

 1. Do turnieju można zapisać się do czwartku poprzedzającego dany turniej do godz. 18:00.
 2. Zapisów można dokonać drogą mailową pod adresem plazowka@laskovia.pl lub sms-ową pod numerem telefonu 691 056 124.
 3. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodniczek lub zawodników oraz miasta, które reprezentują.
 4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia organizator potwierdzi udział zespołu w turnieju.
 5. Ze względu na limit zespołów (32 w turniejach eliminacyjnych i mikstów, 16 w turnieju finałowym) o udziale w turnieju decyduje ilość zgromadzonych punktów rankingowych przez dany zespół.
 6. W przypadku równej liczby punktów rankingowych o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Zespoły, które nie zmieszczą się w limicie uczestników będą dodawane do listy rezerwowej.
 8. Zespół z listy rezerwowej zostanie dołączony do listy startowej turnieju w sytuacji, gdy z turnieju wycofa się inny zespół znajdujący się na liście startowej.
 9. W przypadku wolnych miejsc, do turnieju będzie można zapisać się w dniu turnieju, przed jego rozpoczęciem, w biurze zawodów.
 10. W przypadku gdy liczba wolnych miejsc w turnieju przekroczy liczbę drużyn chętnych do zapisów przed rozpoczęciem turnieju, zostaną przeprowadzone eliminacje systemem pucharowym, w formie jednego wygranego seta do 15 punktów. Zespół, który odpadnie w eliminacjach jest zwolniony z opłaty wpisowego.
 11. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju, przedstawiciel zespołu ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju.
 12. W przypadku braku informacji o rezygnacji, członkom zespołu, który nie stawi się na turnieju odjęte zostanie 100 punktów rankingowych, jeśli na skutek nieobecności zespołu w turnieju nie będzie mógł zagrać zespół z listy rezerwowej.
 13. Wpisowe za udział w pojedynczym turnieju wynosi 30 zł od pary, a w przypadku młodzieży szkolnej do 18 roku życia 10 zł od pary (po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek zawodnika lub zawodniczki).
 14. Z wpisowego zwolniona jest młodzież szkolna reprezentująca barwy ŁMLKS Łaskovia w rozgrywkach młodzieżowych siatkówki plażowej w sezonie 2018/2019 i regularnie opłacająca składki członkowskie.
 15. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju uczestnicy mają obowiązek osobistego stawienia się w biurze zawodów, w celu potwierdzenia udziału w turnieju i uiszczenia wpisowego.
 16. W szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość opłacenia wpisowego i osobistego potwierdzenia udziału w turnieju po czasie wymienionym w punkcie 16, jednak w takim wypadku uczestnicy mają obowiązek telefonicznego poinformowania organizatora o zaistniałym fakcie.

IV SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Turnieje rozgrywane będą systemem podwójnej eliminacji (brazylijskim).
 2. Przed każdym turniejem organizator dokonuje rozstawienia zespołów na podstawie punktów rankingowych. Do rozstawienia brane są pod uwagę 3 najlepsze wyniki osiągnięte przez danego zawodnika w ciągu dwóch bieżącej i ubiegłorocznej edycji Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej.
 3. W przypadku równej liczby punktów o rozstawieniu decyduje losowanie.
 4. W rozgrywkach obowiązują OFICJALNE PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej, za wyjątkiem systemu rozgrywania poszczególnych spotkań.
 5. System rozgrywania poszczególnych spotkań będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.
 6. Przy liczbie zespołów przekraczającej 24, spotkania będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 punktów.
 7. Przy liczbie zespołów mniejszej lub równej 24, spotkania będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 punktów, od fazy półfinałowej spotkania będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów, w zależności od dostępnego czasu organizator może zadecydować by spotkania do dwóch wygranych setów rozgrywane były we wcześniejszych fazach.
 8. W przypadku gdy zespół nie stawi się na boisku w wyznaczonym przez organizatora terminie, po 10 minutach oczekiwania spotkanie kończy się walkowerem dla zespołu przeciwnego.
 9. Spotkania sędziują osoby wyznaczone przez organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora (np. zła pogoda).
 11. Zawodnicy za udział w każdym turnieju otrzymują punkty rankingowe, których suma zadecyduje o miejscu w klasyfikacji końcowej rozgrywek.
 12. Punkty rankingowe przydzielane są zawodnikom w zależności od miejsca, które dany zawodnik zajął w turnieju, według następującego schematu:

1. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 100
2. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 90
3. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 80
4. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 70
5-6. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 60
7-8. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 50
9-12. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 40
13-16. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 30
17-24. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 20
25-32. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 10
33. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 5

V NAGRODY

 1. Trzy pierwsze zespoły turniejów eliminacyjnych w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w turnieju mikstów otrzymają medale oraz upominki ufundowane przez sponsorów.
 2. Trzy pierwsze zespoły turnieju finałowego w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez sponsorów.
 3. Po zakończeniu turnieju finałowego sześć pierwszych zawodniczek i zawodników rankingu kobiet i mężczyzn po turnieju finałowym otrzyma nagrody rzeczowe lub finansowe ufundowane przez sponsorów.
 4. W rankingu uwzględniani będą jedynie zawodniczki i zawodnicy, którzy wzięli udział w turnieju finałowym.
 5. Przy równej liczbie punktów w rankingu o kolejności decyduje wyższe miejsce zajęte przez zawodnika w ostatnim rozegranym turnieju.

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. Organizator zapewnia zawodnikom wodę i poczęstunek.
 2. W trakcie turnieju będzie możliwość skorzystania z grilla.
 3. Wyniki turniejów i niezbędne informacje będą publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu na portalu Facebook.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2019.