Regulamin 2015

Regulamin Wakacyjnej Ligi Siatkówki Plażowej
Łask 2015

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek jest ŁMLKS Łaskovia.
 2. Miejscem rozgrywek są boiska do siatkówki plażowej na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, przy ul. Armii Krajowej.
 3. Rozgrywki toczone są w kategoriach kobiet i mężczyzn.
 4. Rozgrywki w obu kategoriach składają się z trzech turniejów eliminacyjnych i turnieju finałowego.
 5. Termin rozgrywek:

20.06.2015 – I turniej eliminacyjny damski
21.06.2015 – I turniej eliminacyjny męski

11.07.2015 – II turniej eliminacyjny męski
12.07.2015 – II turniej eliminacyjny damski

08.08.2015 – III turniej eliminacyjny męski
09.08.2015 – III turniej eliminacyjny damski

22.08.2015 – turniej finałowy męski
23.08.2015 – turniej finałowy damski

 1. Wszystkie turnieje rozpoczynają się o godzinie 9:00.

II UCZESTNICY

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy bez względu na wiek.
 2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub pełnoletniego opiekuna na udział w rozgrywkach.

III ZAPISY

 1. Do turnieju można zapisać się do godz. 18:00 na trzy dni przed danym turniejem.
 2. Zapisów można dokonać drogą mailową pod adresem plazowka@laskovia.pl lub smsową pod numerem telefonu 691 056 124.
 3. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska zawodniczek lub zawodników oraz miasto, które reprezentuje zespół.
 4. W ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia organizator potwierdzi zgłoszenie zespołu do turnieju.
 5. Ze względu na limit zespołów (32 w turniejach eliminacyjnych, 16 w turnieju finałowym) o udziale w turnieju decyduje ilość zgromadzonych punktów rankingowych przez dany zespół.
 6. W przypadku równej liczby punktów rankingowych decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Zespoły, które nie zmieszczą się w limicie uczestników będą dodawane do listy rezerwowej.
 8. Zespół z listy rezerwowej zostanie dołączony do listy startowej turnieju, w sytuacji gdy z turnieju wycofa się zespół znajdujący się na liście startowej.
 9. W przypadku wolnych miejsc do turnieju będzie można zapisać się tuż przed jego rozpoczęciem.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju, przedstawiciel zespołu ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju.
 11. W przypadku braku informacji o rezygnacji, członkom zespołu, który nie stawi się na turnieju odjęte zostanie 100 punktów rankingowych, jeśli na skutek nieobecności zespołu w turnieju nie będzie mógł zagrać zespół z listy rezerwowej.
 12. Koszt udziału w pojedynczym turnieju wynosi 20 zł od pary.
 13. Z wpisowego zwolniona jest młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 14. Najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju uczestnicy mają obowiązek osobistego stawienia się w biurze zawodów, w celu potwierdzenia udziału w turnieju i uiszczenia wpisowego.
 15. W szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość opłacenia wpisowego i osobistego potwierdzenia udziału w turnieju po czasie wymienionym w punkcie 9., jednak w takim wypadku uczestnicy mają obowiązek telefonicznego poinformowania organizatora o zaistniałym fakcie.

IV SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Turnieje rozgrywane będą systemem podwójnej eliminacji (brazylijskim).
 2. Przed każdym turniejem organizator dokonuje rozstawienia zespołów na podstawie punktów rankingowych.
 3. W przypadku równej liczby punktów o rozstawieniu decyduje losowanie.
 4. W rozgrywkach obowiązują OFICJALNE PRZEPISY GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ 2015-2016 dostępne na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej, za wyjątkiem systemu rozgrywania poszczególnych spotkań.
 5. System rozgrywania poszczególnych spotkań będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów.
 6. Przy liczbie zespołów przekraczającej 24, spotkania będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 punktów, w zależności od dostępnego czasu organizator może zadecydować by od fazy półfinałowej spotkania były rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
 7. Przy liczbie zespołów mniejszej lub równej 24, spotkania będą rozgrywane do jednego wygranego seta do 21 punktów, od fazy ćwierćfinałowej spotkania będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów, w zależności od dostępnego czasu organizator może zadecydować by od fazy półfinałowej spotkania były rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 punktów.
 8. Przy liczbie zespołów mniejszej lub równej 16, spotkania będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15 punktów, w zależności od dostępnego czasu organizator może zadecydować by od fazy półfinałowej spotkania były rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 punktów.
 9. W przypadku gdy zespół nie stawi na boisku w wyznaczonym przez organizatora terminie, po 10 minutach oczekiwania spotkanie kończy się walkowerem dla zespołu przeciwnego.
 10. Spotkania sędziują osoby wyznaczone przez organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora (np. zła pogoda).
 12. Zawodnicy za udział w każdym turnieju otrzymują punkty rankingowe, których suma zadecyduje o miejscu w klasyfikacji końcowej rozgrywek.
 13. Punkty rankingowe przydzielane są zawodnikom w zależności od miejsca, które dany zawodnik zajął w turnieju, według następującego schematu:

1. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 100
2. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 90
3. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 80
4. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 70
5-6. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 60
7-8. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 50
9-12. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 40
13-16. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 30
17-24. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 20
25-32. miejsce – ilość drużyn biorących udział w turnieju x 10

V NAGRODY

 1. Trzy pierwsze zespoły pierwszego turnieju eliminacyjnego w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 2. Trzy pierwsze zespoły drugiego i trzeciego turnieju eliminacyjnego w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają medale i upominki ufundowane przez sponsorów.
 3. Trzy pierwsze zespoły turnieju finałowego w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe i/lub finansowe ufundowane przez sponsorów.
 4. Po zakończeniu turnieju finałowego sześć pierwszych zawodniczek i zawodników rankingu kobiet i mężczyzn po turnieju finałowym otrzyma nagrody rzeczowe i/lub finansowe ufundowane przez sponsorów.
 5. W rankingu uwzględniani będą jedynie zawodniczki i zawodnicy, którzy wzięli udział w przynajmniej dwóch turniejach.
 6. Przy równej liczbie punktów w rankingu o kolejności decyduje wyższe miejsce zajęte przez zawodnika w ostatnim rozegranym turnieju.

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zawodnicy którzy wzięli udział w przynajmniej trzech turniejach otrzymają pamiątkowe koszulki.
 2. Organizator zapewnia zawodnikom wodę i poczęstunek.
 3. W trakcie turnieju będzie możliwość skorzystania z grilla.
 4. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
 5. Wyniki turniejów i niezbędne informacje będą publikowane na stronie internetowej organizatora oraz na jego profilu na portalu Facebook.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy, które nie zostały ujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga organizator.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2015.